Napisane przez: zokdw | 10/05/2013

FOPA – IX spacer

Huta Szkła Targówek i relikty Kolei Petersbursko-Warszawskiej na Pradze; 18.05.2013 godzina 11:00

.

Forum Obywatelskie Piękna Architektura dla Warszawy i DSH zapraszają na IX spacer FOPA, który poprowadzą: Tadeusz Klimczak, Andrzej Skolimowski i Zbigniew Tucholski. Będziemy zwiedzać obiekty dawnej Huty Szkła Targówek, po których oprowadzi Tadeusz Klimczak, spadkobierca dawnych właścicieli. Zaprezentujemy również ostatnie, zachowane w granicach Warszawy, relikty Kolei Petersbursko-Warszawskiej – budynek przy ul. Radzymińskiej, koszarki przy ul. Naczelnikowskiej i nastawnię Warszawa–Wileńska Marki. Opowiemy o historii i nieudanych próbach ochrony konserwatorskiej Parowozowni Warszawa–Wileńska i przedstawimy historię praskiej zbrojowni.

Trasa: ok. 3 km; czas: ok. 3 godziny. Zbiórka o 11.00 przy skrzyżowaniu ulic Radzymińskiej i Gorzykowskiej.

ZAPRASZAMY!

Napisane przez: zokdw | 31/03/2013

FOPA – VIII spacer

Modlin – twierdza na sprzedaż

6.04.2013, godz. 10:15 – stacja PKP Modlin

.

Forum Obywatelskie Piękna Architektura dla Warszawy i DSH zapraszają na VIII Spacer FOPA, tym razem do wciąż mało znanej, choć położonej ledwie 40 km od stolicy wielkiej, XIX-wiecznej twierdzy. Obejrzymy jej centralną część, wystawioną właśnie po raz kolejny na sprzedaż – wewnętrzny obwód obronny z gigantycznym budynkiem koszar. Stefan Fuglewicz, zajmujący się fortyfikacjami w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, i przewodniczka po twierdzy Elżbieta Wiercińska opowiedzą o historii, współczesnych problemach i możliwościach zagospodarowania. Początek o 10.15 przed dworcem PKP w Modlinie, możliwy dojazd pociągiem ze stacji W-wa Centralna. Obowiązkowo latarki i buty turystyczne.

ZAPRASZAMY!

Czytaj dalej…

Napisane przez: zokdw | 06/03/2013

FOPA – VII SPACER

Zbiórka 16 marca b.r. o godz. 10.15

.

Dom Spotkań z Historią, PKP Polskie Linie Kolejowe i Stowarzyszenie Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK” zapraszają  na VII z kolei, a pierwszy w tym roku spacer Forum Obywatelskiego Piękna Architektura dla Warszawy (FOPA).

Prowadzący spacer – Stefan Fuglewicz, Dariusz Gałaszewski, Marek Moczulski, Krzysztof Mordyński, Andrzej Skalimowski i Zbigniew Tucholski – po raz pierwszy oprowadzą po zachowanych wnętrzach zespołu gmachów dyrekcji kolejowej. Będzie można zwiedzić niedostępne dotychczas piwnice, w których po 1944 roku mieściło się więzienie NKWD, a także obejrzeć kamienicę pracowników Ministerstwa Kolei Żelaznych z 1923, magazyn o konstrukcji szachulcowej z lat 20. XX w., osiedle pracowników PKP z lat 30. XX w. oraz schron przeciwlotniczy. Zwiedzanie zakończymy w rejonie zburzonej parowozowni Kolei Petersburskiej, niezwykle cennego zabytku architektury kolejowej. Zbiórka o godzinie 10.15 przed głównym wejściem do budynku DOKP od ul. Targowej (przy ogrodzeniu budowy II linii metra).

Obowiązuje limit miejsc (100 osób). Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pośrednictwem DSH.

ZAPRASZAMY!

Napisane przez: zokdw | 15/02/2013

Stanowisko ZOK w sprawie remontu Ogrodu Krasińskich

l.dz. 9/2013                                                                    Warszawa, 15. 02. 2013 r.                                                                                                                   

Szanowny Pan Dyrektor
Rafał Nadolny
Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków
ul. Nowy Świat 18/20
00-373 Warszawa

 

Dotyczy: Remontu Ogrodu Krasińskich

Szanowny Panie Dyrektorze!

W związku z trwającymi pracami budowlanymi związanymi z rewitalizacją historycznego Ogrodu Krasińskich w Warszawie i zaistniałymi wokół tej inwestycji społecznymi protestami, intensywnie nagłaśnianymi przez środki masowego przekazu, Stowarzyszenie Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK” pragnie przedstawić Panu swoje stanowisko w tej sprawie.

Prace rewitalizacyjne prowadzone są na podstawie, uzgodnionego w BSKZ projektu budowlanego, wykonanego przez pracownię projektową Abies – Architektura Krajobrazu pod kierunkiem arch. kraj. Barbary Krauss Galińskiej i pracownię projektową Piotr Hardecki Architekci  pod kierunkiem arch. Piotra Hardeckiego.  . Autorzy kierujący pracami projektowymi posiadają długoletnie doświadczenie zawodowe, zwłaszcza w dziedzinie rewaloryzacji zabytkowej przestrzeni ogrodowej.  Projekt rewaloryzacji został poprzedzony wnikliwą analizą historycznego układu Ogrodu i jego zmian na przestrzeni kilkuset lat, a także analizę drzewostanu, popartą inwentaryzacją zieleni wraz z jej waloryzacją.

Czytaj dalej…

Napisane przez: zokdw | 26/03/2012

FOPA: Warszawa: ład przestrzenny czy chaos

Warszawa: ład przestrzenny czy chaos

 

Jubileuszowa debata Forum Obywatelskiego Piękna Architektura dla Warszawy (FOPA)

 

27 marca 2012 (wtorek), godz. 18.00

DSH, ul. Karowa 20 w Warszawie

Dom Spotkań z Historią, Stowarzyszenie Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK” i Collegium Civitas zapraszają na debatę Forum Obywatelskiego Piękna Architektura dla Warszawy (FOPA) zatytułowaną: Warszawa: ład przestrzenny czy chaos: 27 marca 2012 (wtorek), godz. 18.00, DSH, ul. Karowa 20 w Warszawie.

Podczas jubileuszowego spotkania, w 5-lecie działalności FOPY, jej inicjatorzy – prof. Eugeniusz Cezary Król, Tomasz Markiewicz i Piotr Jakubowski podsumują dotychczasowy dorobek Forum. Podczas dyskusji, wspólnie z zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami stolicy, ocenimy również stan ładu przestrzennego Warszawy.  WSTĘP WOLNY.

Forum Obywatelskie Piękna Architektura dla Warszawy (FOPA) zostało powołane w 2007 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy (ZOK), Domu Spotkań z Historią (DSH) oraz Collegium Civitas. Celem FOPY jest prowadzenie regularnych dyskusji o obecnym i przyszłym kształcie architektonicznym stolicy. Do dyskusji zapraszamy przedstawicieli władz miejskich, architektów, planistów, historyków i prawników i mieszkańców stolicy. Uczestnicy debatują o rozwiązaniach  przestrzennych wprowadzanych w  Warszawie i ich konsekwencjach dla wyglądu poszczególnych części miasta, również w kontekście historycznym. Dotychczas odbyło się 16 debat.

Zapraszamy!

www.dsh.waw.pl

Napisane przez: zokdw | 03/01/2012

Jubileusz ‚STOLICY’. Wanda Krahelska-Filipowiczowa

JUBILEUSZ ‚STOLICY’

O WANDZIE KRAHELSKIEJ-FILIPOWICZOWEJ

Czterdzieści trzy lata temu ówczesny tygodnik „Stolica” zamieścił w rubryce „Zmarli” następującą wiadomość:
„5 lutego – Wanda Krahelska-Filipowicz, bojowniczka ruchu rewolucyjnego PPS w r.1905, znana z zamachu na Skałłona, działaczka społeczna, założycielka i redaktorka wydawnictwa „Arkady” z lat międzywojennych, członek zespołu redakcyjnego warszawskiej „Skarpy””.

Tej krótkiej i nieścisłej informacji towarzyszyła zapowiedź rychłego szerszego omówienia postaci Zmarłej. Nie ukazało się ono nigdy. Po lutym 68 roku nastąpił marzec i „tymczasem na mieście inne były już treście” – jak mówił poeta. Dziś gdy „Stolica” świętuje 65 rocznicę swego powstania jako tygodnik i piątą jako miesięcznik przypomnijmy postać założycielki tego kultowego dla miłośników Warszawy czasopisma.

Zamach
18 sierpnia 1906 roku o czwartej po południu przy rogu Natolińskiej z Koszykową zaszło wydarzenie, które poruszyło całą Europę. Brali w nim udział: trzy młode lokatorki z pierwszego piętra przy Natolińskiej 12, lokator spod dziewiątki hr. Lerchenfeld, wicekonsul niemiecki oraz lokator z Zamku, carski generał-gubernator Skałłon.
Skałłon rzadko wyjeżdżał z Zamku, bo bał się zamachu na swoje życie. Uczynił wyjątek, bo konsulowi niemieckiemu trzeba było złożyć przeprosiny za spoliczkowanie go publicznie przez oficera rosyjskiego, cztery dni wcześniej, na placu Zielonym (dziś Dąbrowskiego). Niepojętym zbiegiem okoliczności akurat przed domem Lerchenfelda z okien Natolińskiej 12 na hamujący ekwipaż generała sypnęły się bomby. Skałłon ocalał, gdyż bomba najcelniej ciśnięta nie wybuchła. Czytaj dalej…

Napisane przez: zokdw | 02/01/2012

Uroczystość 30 lat ZOKu!

Zdjęcia z jubileuszu 30 lat ZOKu, który odbył się w Domu Spotkań z Historią w dniu 15.11.2011 r.

Napisane przez: zokdw | 08/11/2011

30 lat ZOKu! Zaproszenie.

Zarząd stowarzyszenia Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK”

zaprasza członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia

we wtorek 15 listopada 2011 r., godz. 18.00

do Domu Spotkań z Historią ul. Karowa 20 na

 wieczór jubileuszowy:

Społecznicy od zabytków

 30 rocznica powstania ZOK

Środowisko tworzące dzisiejsze stowarzyszenie Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK” zawiązało się w listopadzie 1981 roku z inicjatywy Janusza Sujeckiego, który wspólnie z kilkunastoma osobami (m.in. Jerzym Majewskim) postanowili zainicjować działania mające chronić zagrożone stołeczne zabytki. Obecnie prezesem ZOK jest Tomasz Markiewicz.

Spotkanie poprowadzą: Janusz Sujecki, Tomasz Markiewicz, Jerzy S. Majewski.

Napisane przez: zokdw | 11/05/2011

Protest przeciwko odwołaniu MWKZ Barbary Jezierskiej

Jako Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków,  Barbara Jezierska uratowała przed kilofem dziesiątki zabytkowych obiektów. 28 kwietnia br. została usunięta ze stanowiska POMIMO SPRZECIWU 36 organizacji społecznych z Warszawy i całego Mazowsza – a więc z pogwałceniem podstawowych standardów obowiązujących w demokratycznym Państwie!!! Generalny Konserwator Zabytków przyznał wprost, że nie ma wobec Jezierskiej żadnych merytorycznych zastrzeżeń, a jednak zgodził się na jej odwołanie. Otwiera to drogę do osadzenia na jej miejscu dyspozycyjnego urzędnika, który nie będzie przeszkadzał w niszczeniu stołecznych i mazowieckich zabytków. Nie pozwólmy na to!

12 maja 2011 (czwartek) o godz. 16.00 spotykamy się przed Ministerstwem Kultury (Krakowskie Przedmieście 15/17), by żadać przywrócenia Barbary Jezierskiej na stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK”

Fot. Alina Zienowicz, ze strony http://commons.wikimedia.org

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem zawierającym uwagi ZOK i FOPA do Planu Zarządzania Historycznym Centrum Warszawy,  wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Czytaj dalej…

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Forum Obywatelskie Piękna Architektura dla Warszawy, które odbędzie się  18.01.2011 r. o godz. 18.00 w Domu Spotkań z Historią, ul. Karowa 20 w Warszawie.

Napisane przez: zokdw | 15/11/2010

Protest ZOK przed Halą na Koszykach (14.11.2010)

Protest ZOK przed Halą na Koszykach przeciw polityce obecnej stołecznej konserwator zabytków. Niedziela 14.11.2010. Dziękujemy wszystkim za przybycie i poparcie naszego protestu!

Zapraszamy do udziału w proteście przeciwko polityce Stołecznego Konserwatora Zabytków – p. Ewy Nekandy-Trepki w stosunku do dziedzictwa kulturowego naszego miasta. Spotykamy się w niedzielę, 14.11.2010, w godz. 12-13.30 przed Halą na Koszykach, a właściwie przez tym, co po Hali na Koszykach pozostało po „skutecznej ochronie” p. Konserwator. Dodajmy, że hala przetrwała dwie wojny światowe i PRL, ale niestety nie działalność pani Konserwator.

Przyjdźcie koniecznie, zaproście i przyprowadźcie ze sobą swoje rodziny i przyjaciół.

Zatem do zobaczenia w niedzielę!

Napisane przez: zokdw | 24/10/2010

Zapraszamy na wystawę

Zapraszamy na wystawę plenerową „Naschmarkt szczęśliwszy brat Różyca”, otwarcie: wtorek 26.10.2010 godz. 14.00, Bazar Różyckiego, wejście od ul. Ząbkowskiej. Autorzy: Janusz i Anna Sujeccy. Wystawę można oglądać do 31.12.2010 r.

Napisane przez: zokdw | 29/08/2010

Bronimy konserwator Jezierskiej

Nasze Stowarzyszenie sprzeciwia sie odwołaniu 26.08.2010 r. przez wojewodę mazowieckiego wojewódzkiej konserwator zabytków Barbary Jezierskiej. Zapewne wadą pani Jezierskiej jest wpisywanie ok. 100 obiektów rocznie do rejestru zabytków, poprzednicy wpisywali 2 do 3… i było dobrze i w porządku, a lobby deweloperskie zacierało ręce i okazało się w przypadku Parowozowni na Pradze silniejsze. Niebawem wystosujemy pismo w obronie pani konserwator do generalnego konserwatora zabytków. Mamy nadzieję, że podobne pisma złożą inne organizacje.

Kategorie